Slide_014
Slide_008
Slide_009
abstract  technology polygon line vector background
Slide_017
Slide_002
Slide_013

Estratexia Loxística de Galicia

Integrada na Axenda da Competitividade de Galicia – Industria 4.0, a Estratexia Integral de optimización loxística de Galicia (EIOLG) establécese como a folla de ruta que permite identificar as grandes oportunidades loxísticas de Galicia mediante un enfoque eficiente e intelixente que fomente o aproveitamento da ampla e destacable rede de infraestruturas de calidade e nodos loxísticos.

Camiñando cara á nova loxística 4.0, a EIOLG favorecerá o desenvolvemento dos sectores estratéxicos galegos, incrementando a súa competitividade e o seu valor engadido e servindo de soporte ao tecido produtivo nesta nova revolución industrial.

IMG_011
GRAFICO-2-01

FASES

FASES-01
logos_2-03_